Настаняване и възможности

Пълно откъсване от суетата на света

При предварителна заявка:
Организиране и провеждане на Team Building със специализирани в тази дейност фирми.


Преходи до тракийските светилища:

Както и до върховете

Включително: